Brzo čitanje

Brzo čitanje

Brzo čitanje je tehnika koja koristi veći umni kapacitet. Na taj način u puno kraćem vremenskom periodu dolazi do usvajanja pročitanog materijala. Ova tehnika koristi učenicima, studentima, menadžerima te svima koji u kratkom vremenskom periodu trebaju steći veću količinu znanja.

Prakticiranjem tehnike brzog čitanja razvijaju se sljedeće sposobnosti:

  • 5-10 puta veća brzina pročitanog teksta sa razumijevanjem
  • Postiže se pozornost/koncentracija na pročitani tekst
  • Povećava se motivacija za učenjem
  • Razvija se kreativnost
  • Razvija se vještina izrade mentalnih mapa koje su dragocjene za učenje
  • Povećava se opća produktivnost mozga

Iskustva više od 5500 polaznika seminara brzog čitanja pokazala su da već drugog dana postižu prosječnu brzinu od 3 pročitane stranice u minuti s potpunim doživljajem i razumijevanjem pročitanog.

Odlukom da naučite brzo čitati ne umanjujete vrijednost dosadašnjeg tradicionalnog čitanja, nego usvajate novu vještinu koju uvijek možete koristiti u kombinaciji s dosadašnjim usvojenim metodama učenja i čitanja.

Trajanje seminara: 3 x 3 sata ili 2 x 4.5 sati
Cijena seminara: 305 eura (2.298,02 kn)

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share