Leadership program

Leadership program

Leadership program

Leadership program namijenjen je svima, posebno vlasnicima tvrtki, svima koji su na voditeljskim pozicijama, prodajnim predstavnicima, menadžerima i oni koji to žele biti, predavačima, mladim profesionalcima koji su na početku karijere te onima koji žele postići dodatna znanja i vještine s ovog područja.

Program se sastoji od tri dijela:
Temelj vodstva
Timsko vodstvo
Održavanje vodstva

Predavači: Ana Pejić i Frans van Driel

Predavanja su teoretska i praktična, te će polaznici naučiti kako se usredotočiti na pojedinca, kako se usredotočiti na tim i njegov razvoj, važnost komunikacijskih vještina u vodstvu, fokus na dugu i zdravu voditeljsku poziciju te kako postaviti, planirati i stvarati ciljeve. Polaznici će naučiti i razviti vještine koje su im potrebne kako bi upravljali karijerama, vodili tim i pojedince prema uspjehu te razvijali rad organizacije. Polaznici mogu odabrati jedan od 3 modula koji bi htjeli pohađati ili čitav program!

Trajanje modula: 8 sati
Trajanje programa: 3 dana po 8 sati

Cijena modula: 800,00 EUR
Cijena programa: 2.000,00 EUR

The Leadership program is intended for everyone, especially company owners, everyone in leadership positions, sales representatives, managers and those who want to be, lecturers, young professionals who are at the beginning of their careers and those who want to gain additional knowledge and skills in this area.

The program consists of three parts:
The foundation of leadership
Team leadership
Maintaining leadership
Lecturers: Ana Pejić and Frans Van Driel

The lectures are theoretical and practical, and participants will learn how to focus on the individual, how to focus on the team and its development, the importance of communication skills in leadership, focus on a long and healthy leadership position, and how to set, plan and create goals. Participants will learn and develop the skills they need to manage careers, lead teams and individuals to success, and develop organizational performance. Participants can choose one of the 3 modules they would like to attend or the entire program!

Module duration: 8 hours
Duration of the program: 3 days of 8 hours
Price of the module: 800.00 EUR
Program price: EUR 2,000.00

Previous Post
Plavi mjesec (listopad)
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share